Takstbladet kan også downloades her

Anlægsbidrag

Anlægsbidrag betales ved ejendomstilslutning:                    
    1. Hovedanlægsbidrag, som afhænger af antallet af anparter                
    2. Forsyningsledningsbidrag, som afhænger af om ejendommen ligger i Røgen by eller udenfor
    3. Stikledningsbidrag, som er ens for alle tilslutninger                
Derudover betaler ejeren selv for jordledningen fra skellet til bygningen.

Alle beløb er eksl. moms

Andre vandforbrugende virksomheder der har et forbrug over 5000 m3 er efter forhandling, og tilslutningsbidrag godkendes af Favrskov Kommune.

Priserne gælder i forsyningsområdet, hvor hovedledninger er etableret, og i en afstand af max. 1000 m. derfra. Udenfor området fastsættes takster efter forhandling med Røgen Vandværk og efterfølgende godkendelse af Favrskov Kommune.

1. Hovedanlægsbidrag

        Forbrug: F< 300 m3              18.300 kr.
        Forbrug: 300<F<1000           36.600 kr.
        Forbrug: 1000<F<2500         73.200 kr.
        Forbrug: 2500<F<5000        146.400 kr
        Forbrug > 5000m3 aftales særskilt        

2. Forsyningsledningsbidrag

Byområde - Røgen:        11.000 kr.
Landområde:                 22.000 kr.

3. Stikledningsbidrag

Stikledning: 6.866 kr.

Eksempler - anlægsbidrag

  ekskl. moms inkl. moms
I Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 36.199,00 kr 45.248,75
301 - 1000 m3 pr. år kr 47.600,00 kr 59.500,00
1001 - 2500 m3 pr. år kr 84.200,00 kr 105.250,00
2501 - 5000 m3 pr. år kr 157.400,00 kr 196.750,00
Uden for Røgen by    
Mindre end 300 m3 kr 47.199,00 kr 58.998,75
301 - 1000 m3 pr. år kr 65.499,00 kr 81.873,75
1001 - 2500 m3 pr. år kr 102.099,00 kr 127.623,75
2501 - 5000 m3 pr. år kr 175.299,00 kr 219.123,75

 

Driftsafgifter

Opkræves ½ årlig af Røgen Vandværk

Fast afgift årlig pr. interessent kr. 600,00 + moms
Fast afgift årlig pr. ekstra vandur    kr. 100,00 + moms
Afgift pr. m3 vand kr. 8,00 + moms
Grøn afgift pr. m3 vand kr. 6,18 + moms
Drikkevandsbidrag pr. m3 vand kr. 0,19 + moms
I alt pr. m3 forbrugt vand kr. 14,37 + moms

 

Gebyrer

Rykkergebyr 100,00 kr (momsfri)
For sen indsendelse af aflæsningskort 125,00 kr (momsfri)
Flyttegebyr (sælger) 150,00 kr + moms
Lukkegebyr (plus omkostnigner ved lukning) 300,00 kr + moms
Genåbningsgebyr (plus omkostnigner ved lukning og genåbning) 300,00 kr + moms
Oplysninger til advokat m.fl. v. hussalg (sælger) 150,00 kr + moms

 

Gratis mængder

Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Røgen Vandværket.