Indbydelse til generalforsamling i Røgen forsamlingshus

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 19.30

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

2.      Beretning

3.      Regnskab 2020

4.      Budget 2021

5.      Valg til bestyrelse
På valg er:               Stig Madsen, Jakob Jørgensen
Stig og Jakob modtager genvalg
Hvis der er andre forslag, modtager vi dem gerne.

6.      Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg er:                Gert Nielsen
Gert modtager genvalg.
Hvis der ikke er andre forslag, modtager vi dem gerne.

7.      Valg af revisor
På valg er:               Orla Frederiksen
Orla modtager genvalg
Andre forslag modtages også gerne.

8.      Valg af revisorsuppleant
På valg er:               Niels Byriel
Orla modtager genvalg
Andre forslag modtages også gerne.

9.      Indkomne forslag   
Ingen indkomne forslag

10.  Eventuelt

Regnskab for 2020 og budget for 2021 kan ses på vores hjemmeside: roegenvandvaerk.dk