Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus torsdag d. 25. juni 2020 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2019
 4. Budget 2020
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munch Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen.
  • Sørn og Kirsten modtager genvalg.
  • Kræn flytter til Grenaa, så vi skal have mindst et nyt bestyrelsesmedlem.
  • Forslag til bestyrelsesmedlem er Kim Udklit. Hvis der er andre forslag, modtager vi dem gerne.
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen.
  • Gert modtager genvalg. Hvis der er andre forslag, modtager vi dem gerne.
 7. Valg af revisor - på valg er Kim Udklit.
  • Hvis Kim vælges til bestyrelsesmedlem, skal vi have en ny revisor.
  • Forslag til revisor er Gunna Drachmann. Andre forslag modtages også gerne.
 8. Indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.
 9. Eventuelt

Til generalforsamlingen byder vandværket på øl og vand.

Se også uddelte informationsbrev.