Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2018
  4. Budget 2019
  5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen, Jakob Jørgensen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
  7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
  8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Niels Byriel
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Til generalforsamlingen byder vandværket på øl og vand.

Se også uddelte informationsbrev.