Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2017
  4. Budget 2018
  5. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munch Christensen, Kirsten Helboe Jørgensen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
  7. Valg af revisor - på valg er Frede Hansen
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.