Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab 2016
  4. Budget 2017
  5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen og Jakob Jørgensen
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
  7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
  8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen, som ikke længere bor i Røgen
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.