Ordinær generalforsamling, 18. marts 2024: invitationreferat

Ordinær generalforsamling, 23 marts 2023: invitation,  referat

Ordinær generalforsamling, 21 marts 2022: invitation

Ordinær generalforsamling, 16 juni 2021: invitation, referat 

Ordinær generalforsamling, 25 juni 2020: invitation, referat, beretning

Ordinær generalforsamling, 21. marts 2019: invitation, referat, beretning

Ordinær generalforsamling, 21. marts 2018: invitation, referat, beretning

Ordinær generalforsamling, 29. marts 2017: invitation, referat, beretning

Ordinær generalforsamling, 30. marts 2016: referat

Ordinær generalforsamling, 24. marts 2015: referat

Ordinær generalforsamling, 31. marts 2014: referat

Ordinær generalforsamling, 3. september 2013: referat

Ordinær generalforsamling, 19. marts 2013: referat