Anlægsbidrag

Anlægsbidrag betales ved ejendomstilslutning:                    
    1. Hovedanlægsbidrag, som afhænger af antallet af anparter                
    2. Forsyningsledningsbidrag, som afhænger af om ejendommen ligger i Røgen by eller udenfor
    3. Stikledningsbidrag, som er ens for alle tilslutninger                
Derudover betaler ejeren selv for jordledningen fra skellet til bygningen.

Alle beløb er eksl. moms

Vandforbrugende virksomheder der har et forbrug over 5000 m3 er efter forhandling

Priserne gælder i forsyningsområdet, hvor hovedledninger er etableret, og i en afstand af max. 1000 m. derfra. Udenfor området fastsættes takster efter forhandling med Røgen Vandværk og efterfølgende godkendelse af Favrskov Kommune.

1. Hovedanlægsbidrag - betales i henhold til fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle (anparter)

Hus i bymæssig bebyggelse (Røgen)            1,5
Hus på landet                                             2
Andre:            
        Forbrug: F< 300 m3             2
        Forbrug: 300<F<1000          4
        Forbrug: 1000<F<2500        8
        Forbrug: 2500<F<5000        16
        Forbrug > 5000m3 aftales særskilt        
                
1 anpart:     9.150 kr.

2. Forsyningsledningsbidrag

Byområde - Røgen:        15.640 kr.
Landområde:                 23.461 kr.

3. Stikledningsbidrag

Stikledning: 6.611 kr.

Eksempler - anlægsbidrag

  ekskl. moms inkl. moms
Hus i bymæssig bebyggelse kr 35.976,00 kr 44.970,00
Hus på land kr 48.372,00 kr 60.465,00
Øvrige efter forbrug - på landet:    
Mindre end 300 m3 kr 48.372,00 kr 60.465,00
301 - 1000 m3 pr. år kr 66.672,00 kr 83.340,00
1001 - 2500 m3 pr. år kr 103.272,00 kr 129.090,00
2501 - 5000 m3 pr. år kr 176.472,00 kr 220.590,00

 

Driftsafgifter

Opkræves ½ årlig af Røgen Vandværk

Fast afgift årlig pr. interessent kr. 600,00 + moms
Fast afgift årlig pr. ekstra vandur    kr. 100,00 + moms
Afgift pr. m3 vand kr. 8,50 + moms
Grøn afgift pr. m3 vand kr. 5,46 + moms
Drikkevandsbidrag pr. m3 vand kr. 0,67 + moms

Gebyrer

Rykkergebyr 100,00 kr (momsfri)
For sen indsendelse af aflæsningskort 125,00 kr (momsfri)
Flyttegebyr (sælger) 150,00 kr + moms
Lukkegebyr (plus omkostnigner ved lukning) 300,00 kr + moms
Genåbningsgebyr (plus omkostnigner ved lukning og genåbning) 300,00 kr + moms
Oplysninger til advokat m.fl. v. hussalg (sælger) 150,00 kr + moms

Gratis mængder

Ved vandspild over 300 m3 kan der være mulighed for refusion ved henvendelse til Røgen Vandværket.