VI KAN IGEN DRIKKE VORES VAND UDEN AT KOGE DET

I mandags gav Favrskov kommune besked om, at ”Røgen Vandværk skulle meddele kogeanbefalinger til vore forbrugere” – altså anbefalinger om at koge vandet, inden vi drikker det.
Det gjorde kommunen, fordi der var målt for mange coliforme bakterie i vores vandanalyse.
Vi fik taget en ny vandprøve tirsdag d. 19. november, og den nye analyse viser , at der IKKE længere er coliforme bakterier i vores vand.
Favrskov kommune, som er myndighed, har ophævet ”påbudet om at meddele kogeanbefaling til vore forbrugere”.  

Vi mener at kende årsagen til forureningen:

Vi har haft eftersyn på vandværket i september 2013 og efterfølgende udskiftet dæksel på rentvandstanken i oktober 2013. I forbindelse med det arbejde har der været åbnet ind til det lukkede system med rent vand, og det kan give problemer.
Der har f.eks. været:
-    Eftersyn af pumper/kompressorer og udskiftning af olie
-    Eftersyn af filtrene og påfyldning af filtermasse (det skal gøres med passende mellemrum)
-    Udskiftning af dæksel til rentvandstanken
Det gamle dæksel var for tæt og skabte undertryk i tanken, så vi har fået et nyt aludæksel med udluftning.
Ved samme lejlighed har vi fået karmen hævet, så der bliver plads til at lægge tagpap uden på tanken for at forstærke tanken mod vind og vejr.
Vi har ikke planer om at gøre mere på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig holde øje med vandets kvalitet.