Vandforurening

- Kog vandet før du drikker det

Der er konstateret coliforme bakterier i drikkevandet i Røgen vandværk.

Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

Anbefalinger fra Embedslægen

•    Drikke: Undgå at drikke vand direkte fra hanen. Kog det et par minutter først – også vand til kaffemaskiner.
•    Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grøntsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, grøntsager, spaghetti eller lignende.
•    Opvaskemaskine: Kan godt bruges. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand.
•    Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker af vandet under badning.
Vask hænder som du plejer. Før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand.
Du må gerne bruge vandet til tøjvask

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet, men hvis du er i tvivl, skal du kontakte egen læge.

Røgen vandværk – d. 18. november 2013:

Der er målt for mange coliforme bakterie i vores drikkevand. Der er ingen af de farlige e-coli bakterier, men embedslægen anbefaler alligevel, at vi koger vandet, indtil vi får resultatet af en ekstra analyse. Se embedslægens anbefalinger ovenfor.
I kan hjælpe os med hurtigere at mindske forureningen ved at bruge en masse vand, så vi beder jer om at lukke op for vandhanerne.

Yderligere information: Vi har bedt analysefirmaet tage en ny prøve tirsdag d. 19. november.
Vi får normalt resultatet efter et par dage, og vi håber embedslægen derefter kan ophæve kogepåbuddet. I kan følge med på vores hjemmeside: http://www.roegenvandvaerk.dk

Ud over embedslægen er Favrskov kommune - ved Rita Liin - orienteret.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Vandværket:

Kirsten

30 71 99 08 Kræn 30 13 51 36
Sørn 20 67 64 61 Stig    61 66 61 96
Arne    51 16 88 55    


Røgen d. 18. november 2013

Ovenstående information er i skrivende stund ved at blive omdelt på løbeseddel. Du kan hente løbesedlen her.

Hvad er coli-bakterier henholdsvis coliforme bakterier?

Coli-bakterier kommer fra afføring fra dyr og mennesker og er meget sundhedsskadelige – og dem har vi IKKE.

Coliforme bakterier kommer fra f.eks. blade, insekter og jord, som af en eller anden grund er kommet i vandet. Dette er ikke godt. I mindre omfang er det ikke sundhedsskadelig – men i et større omfang vil embedslægen give et kogepåbud. Vi har coliforme bakterier.