16/11 2012:

Der er gennemført en ny analyse som viser, at der ikke længere er e.coli i vandet, og vi kan derfor ophæve kogeanbefalingen. Dette er bekræftet af Gry Gasser, Favrskov Kommune, som er øverste myndighed i disse sager.

Der er dog stadig coliforme bakterier (2 per 100ml), og vi følger op på dette med en ny måling inden for kort tid.

Desuden vil vandværket naturligvis undersøge, hvad der evt. kan have forårsaget forureningen og udbedre eventuelle mangler.