Røgen Vandværk A.m.b.a er stiftet den 3. oktober 1908. Vi holdt således 100 års jubilæum i 2008. Du kan finde vores jubilæumsskrift her.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser I alle forsynings - og deraf afledte spørgsmål.

 

VIGTIGT:

Lukning af vanbdforsyning

 

Tirsdag d. 22. juni 2021 fra kl. 10.30, lukningen vil vare det meste af dagen.

Vi skal tømme, rense og tilse rentvandstanken samt lave et par mindre forbedringer. Og efterfølgende skal

vandtanken fyldes igen. Dette er almindeligt renhold og eftersyn, og det skulle

gerne sikre, at tanken ikke pludselig bliver utæt. 

 

Vi kan desværre ikke sige, hvor lang tid der går, inden vi kan åbne for vandet igen, men det bliver

nok mellem kl. 15.00 og 17.00.

 

Det kan være en god ide at tappe noget vand inden kl. 10.30 - både til drikkevand og til toilettet.

                                                                                                       

Vi håber, at det ikke vil genere jer alt for meget.

 

Når I åbner for vandet igen, kan vandet været grumset. Det er ikke farligt. Det er lidt af belægningen på

indersiden af rørene, som løsner sig.

 

I skal lade vandet løbe, indtil det bliver klart igen.


Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte:

 

Kirsten Helboe Jørgensen på tlf. 30 71 99 08

Gert G. Nielsen på tlf. 21 86 81 70

 

 

Venlig hilsen

Røgen Vandværk

 

Formand Kirsten Helboe Jørgensen