vandhane

 

 

Røgen Vandværk A.m.b.a er stiftet den 3. oktober 1908. Vi holdt således 100 års jubilæum i 2008. Du kan finde vores jubilæumsskrift her.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser I alle forsynings - og deraf afledte spørgsmål.Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte
-  Kirsten: 30 71 99 08

-  Stig: 61 66 61 96