Røgen Vandværk A.m.b.a er stiftet den 3. oktober 1908. Vi holdt således 100 års jubilæum i 2008. Du kan finde vores jubilæumsskrift her.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser I alle forsynings - og deraf afledte spørgsmål.

Vi lukker for vandet mandag d. 8. august 2016 kl. 9.00

Vi skal skifte to pumper på vandværket. De er slidte efter mange års brug.

Vi lukker for vandet mandag d. 8. august kl. 9.00, og vi regner med, at der vil gå 2-3 timer, inden vi kan lukke op for vandet igen.

Vi beklager ulejligheden.

NB: Når vi åbner for vandet igen, vil vandet sikkert være grumset, da der vil være banket aflejringer af på indersiden af rørene. Det er ikke farligt, men det ser træls ud, så lad vandet løbet.

Har I spørgsmål kan I kontakte:

Kirsten Helboe Jørgensen
Tlf. 30 71 99 08

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vandværket får nye vedtægter med effekt fra 1. januar 2014. Den vigtigste ændring er, at vandværket skifter selskabsform fra I/S til A.m.b.a. Ved et I/S hæfter medlemmerne solidarisk - ved et A.m.b.a. hæfter medlemmerne ikke.

Du kan finde vedtægterne - både de nye og gamle - på siden Vedtægter og regulativ.

VI KAN IGEN DRIKKE VORES VAND UDEN AT KOGE DET

I mandags gav Favrskov kommune besked om, at ”Røgen Vandværk skulle meddele kogeanbefalinger til vore forbrugere” – altså anbefalinger om at koge vandet, inden vi drikker det.
Det gjorde kommunen, fordi der var målt for mange coliforme bakterie i vores vandanalyse.
Vi fik taget en ny vandprøve tirsdag d. 19. november, og den nye analyse viser , at der IKKE længere er coliforme bakterier i vores vand.
Favrskov kommune, som er myndighed, har ophævet ”påbudet om at meddele kogeanbefaling til vore forbrugere”.  

Vi mener at kende årsagen til forureningen:

Vi har haft eftersyn på vandværket i september 2013 og efterfølgende udskiftet dæksel på rentvandstanken i oktober 2013. I forbindelse med det arbejde har der været åbnet ind til det lukkede system med rent vand, og det kan give problemer.
Der har f.eks. været:
-    Eftersyn af pumper/kompressorer og udskiftning af olie
-    Eftersyn af filtrene og påfyldning af filtermasse (det skal gøres med passende mellemrum)
-    Udskiftning af dæksel til rentvandstanken
Det gamle dæksel var for tæt og skabte undertryk i tanken, så vi har fået et nyt aludæksel med udluftning.
Ved samme lejlighed har vi fået karmen hævet, så der bliver plads til at lægge tagpap uden på tanken for at forstærke tanken mod vind og vejr.
Vi har ikke planer om at gøre mere på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig holde øje med vandets kvalitet.