Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling i
Røgen forsamlingshus

Tirsdag d. 3. september 2013 kl. 19.30

Dagsorden:

1.       Ændring af vedtægter
Vore vedtægter og vore forslag til vedtægter kan I se på vores hjemmeside:
http://roegenvandvaerk.dk/

Bemærkning

Ved den ordinære generalforsamling i Røgen Vandværk d. 19. marts 2013 fremlagde bestyrelsen forslag til ændringer af de nuværende vedtægter.

Det blev vedtaget, men da fremmødet ikke var tilstrækkeligt, skal ændringer vedtages på endnu en generalforsamling.

Bestyrelsen ønsker, at ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2014, og vi indkalder derfor nu til en ekstra ordinær generalforsamling.

Ændringer

1.       Den vigtigste ændring er, at Røgen vandværk overgår fra interessentselskab (I/S) til et ”andelsselskab med begrænset ansvar” (a.m.b.a.).
I et interessentselskab hæfter vi alle for hele vandværkets økonomi, mens vi i et ”andelsselskab med begrænset ansvar” kun har et begrænset ansvar.
FVD – Forening af vandværker i Danmark anbefaler, at alle private vandværker overgår til andelsselskab med begrænset ansvar.

2.       Derudover har vi foreslået mindre ændringer,
- så vore vedtægter følger det nye paradigme fra FVD for vedtægter
- og så vore vedtægter stemmer overens med Favrskovs kommunens regulativ fra 2011.

Referatet fra generalforsamlingen 2013 kan nu findes i menuen under Generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Den primære grund er at reducere de enkelte medlemmers personlige ansvar for selskabet. Som interessentskab hæfter interessenterne i fællesskab for selskabet. I et A.m.b.a. hæfter kun selskabet selv.

I forbindelse med dette, skal vedtægterne opdateres. Vi har valgt et forslag, hvor vi lægger os tæt op ad de standardvedtægter, som FVD anbefaler for et A.m.b.a. Du kan finde en sammenligning af de nuværende vedtægter og forslaget her.

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19:30.

Dagsorden:

  1. Beretning
  2. Regnskab 2012
  3. Budget 2013
  4. Ændring af vedtægter
  5. Valg til bestyrelse - på valg er Arne Lambertsen og Stig Madsen
  6. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
  7. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Se også uddelte informationsbrev.