Vi har valgt at udsætte generalforsamlingen i Røgen Vandværk
pga. covid-19-smitten.

Vi havde håbet at kunne sætte en ny dato for generalforsamlingen, men med de meldinger, der kommer fra sundhedsmyndighederne, er det meget usikkert, hvor længe vi bør undgå at samles.
Vi sender en ny invitation senere.

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2014
 4. Budget 2015
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen, og der er valg af nyt bestyrelsesmedlem
 6. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
 8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag d. 30. marts 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2015
 4. Budget 2016
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
 7. Valg af revisor - på valg er Frede Hansen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus onsdag d. 29. marts 2016 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning
 3. Regnskab 2016
 4. Budget 2017
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Stig Madsen og Jakob Jørgensen
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Gert Nielsen
 7. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
 8. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen, som ikke længere bor i Røgen
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.