Nye vandure og årsaflæsning

Vandurene ude hos brugerne er ved at blive for gamle, hvorfor de skal udskiftes.
I år vil udskiftning og årsaflæsning foretages samtidig. I behøver derfor ikke selv indberette jeres forbrug.
Udskiftningen vil foregå 2. til 4. januar mellem kl. 8 og 18, hvor der skal være adgang til vanduret.
Vandure der er anbragt udendørs bedes markeret.
Hvis der er behov for at aftale tidspunkt, kan dette gøres på tlf. 5118 5404 (Leif Jakobsen VVS).

Se mere i informationsbrevet.

Kogeanbefaling

Vandforurening

- Kog vandet før du drikker det

Der er konstateret coliforme bakterier i drikkevandet i Røgen vandværk.

Embedslægen anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

Anbefalinger fra Embedslægen

•    Drikke: Undgå at drikke vand direkte fra hanen. Kog det et par minutter først – også vand til kaffemaskiner.
•    Madlavning: Brug afkølet kogt vand til skylning af salater eller andre rå grøntsager. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, grøntsager, spaghetti eller lignende.
•    Opvaskemaskine: Kan godt bruges. Opvask i hånden skal foregå med kogt vand.
•    Personlig hygiejne: Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke drikker af vandet under badning.
Vask hænder som du plejer. Før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand.
Du må gerne bruge vandet til tøjvask

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet, men hvis du er i tvivl, skal du kontakte egen læge.

Røgen vandværk – d. 18. november 2013:

Der er målt for mange coliforme bakterie i vores drikkevand. Der er ingen af de farlige e-coli bakterier, men embedslægen anbefaler alligevel, at vi koger vandet, indtil vi får resultatet af en ekstra analyse. Se embedslægens anbefalinger ovenfor.
I kan hjælpe os med hurtigere at mindske forureningen ved at bruge en masse vand, så vi beder jer om at lukke op for vandhanerne.

Yderligere information: Vi har bedt analysefirmaet tage en ny prøve tirsdag d. 19. november.
Vi får normalt resultatet efter et par dage, og vi håber embedslægen derefter kan ophæve kogepåbuddet. I kan følge med på vores hjemmeside: http://www.roegenvandvaerk.dk

Ud over embedslægen er Favrskov kommune - ved Rita Liin - orienteret.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Vandværket:

Kirsten

30 71 99 08 Kræn 30 13 51 36
Sørn 20 67 64 61 Stig    61 66 61 96
Arne    51 16 88 55    


Røgen d. 18. november 2013

Ovenstående information er i skrivende stund ved at blive omdelt på løbeseddel. Du kan hente løbesedlen her.

Hvad er coli-bakterier henholdsvis coliforme bakterier?

Coli-bakterier kommer fra afføring fra dyr og mennesker og er meget sundhedsskadelige – og dem har vi IKKE.

Coliforme bakterier kommer fra f.eks. blade, insekter og jord, som af en eller anden grund er kommet i vandet. Dette er ikke godt. I mindre omfang er det ikke sundhedsskadelig – men i et større omfang vil embedslægen give et kogepåbud. Vi har coliforme bakterier.

 

Kogeanbefaling ophævet

VI KAN IGEN DRIKKE VORES VAND UDEN AT KOGE DET

I mandags gav Favrskov kommune besked om, at ”Røgen Vandværk skulle meddele kogeanbefalinger til vore forbrugere” – altså anbefalinger om at koge vandet, inden vi drikker det.
Det gjorde kommunen, fordi der var målt for mange coliforme bakterie i vores vandanalyse.
Vi fik taget en ny vandprøve tirsdag d. 19. november, og den nye analyse viser , at der IKKE længere er coliforme bakterier i vores vand.
Favrskov kommune, som er myndighed, har ophævet ”påbudet om at meddele kogeanbefaling til vore forbrugere”.  

Vi mener at kende årsagen til forureningen:

Vi har haft eftersyn på vandværket i september 2013 og efterfølgende udskiftet dæksel på rentvandstanken i oktober 2013. I forbindelse med det arbejde har der været åbnet ind til det lukkede system med rent vand, og det kan give problemer.
Der har f.eks. været:
-    Eftersyn af pumper/kompressorer og udskiftning af olie
-    Eftersyn af filtrene og påfyldning af filtermasse (det skal gøres med passende mellemrum)
-    Udskiftning af dæksel til rentvandstanken
Det gamle dæksel var for tæt og skabte undertryk i tanken, så vi har fået et nyt aludæksel med udluftning.
Ved samme lejlighed har vi fået karmen hævet, så der bliver plads til at lægge tagpap uden på tanken for at forstærke tanken mod vind og vejr.
Vi har ikke planer om at gøre mere på nuværende tidspunkt, men vi vil selvfølgelig holde øje med vandets kvalitet.

Nye vedtægter fra 2014

Vandværket får nye vedtægter med effekt fra 1. januar 2014. Den vigtigste ændring er, at vandværket skifter selskabsform fra I/S til A.m.b.a. Ved et I/S hæfter medlemmerne solidarisk - ved et A.m.b.a. hæfter medlemmerne ikke.

Du kan finde vedtægterne - både de nye og gamle - på siden Vedtægter og regulativ.