Generalforsamling 2013

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Beretning
 2. Regnskab 2012
 3. Budget 2013
 4. Ændring af vedtægter
 5. Valg til bestyrelse - på valg er Arne Lambertsen og Stig Madsen
 6. Valg af revisor - på valg er Orla Frederiksen
 7. Valg af suppleant som revisor - på valg er Ib Jensen
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Se også uddelte informationsbrev.

Generalforsamling 2014

Der afholdes generalforsamling i Røgen Forsamlingshus mandag d. 31. marts 2014 kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Beretning
 2. Regnskab 2013
 3. Budget 2014
 4. Valg til bestyrelse - på valg er Sørn Sloth, Kræn Munck Christensen og Kirsten Helboe Jørgensen
 5. Valg af revisor - på valg er Frede Madsen
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er Jørn Christiansen
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Til generalforsamlingen er vandværket vært ved en kop kaffe.

Se også uddelte informationsbrev.

Forslag til vedtægter 2013

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabsform fra interessentskab til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Den primære grund er at reducere de enkelte medlemmers personlige ansvar for selskabet. Som interessentskab hæfter interessenterne i fællesskab for selskabet. I et A.m.b.a. hæfter kun selskabet selv.

I forbindelse med dette, skal vedtægterne opdateres. Vi har valgt et forslag, hvor vi lægger os tæt op ad de standardvedtægter, som FVD anbefaler for et A.m.b.a. Du kan finde en sammenligning af de nuværende vedtægter og forslaget her.

Referat af generalforsamling 19. marts 2013

Referatet fra generalforsamlingen 2013 kan nu findes i menuen under Generalforsamling.